Rosebella

Gül’ün Hikayesi

 
 

35 milyon yıllık tarihiyle insanlık için çok önemli bir yere sahip olan gül bitkisi, hükümdarların ve sultanların gözdesi olmuştur. Antik Mısır’da Kleopatra’nın banyosunu, Roma’da parfüm şişelerini doldurmuş, bereketi simgeleyen ve sevgiliyi tasvir eden en özel bitkilerden sayılmıştır. 

Cildi mucizevi bir dönüşüme sokan güller sadece kozmetik olarak değil, antienflamatuar ve yara izini yok edici özellikleri sayesinde de tarih boyunca şifa dağıtmayı sürdürmüştür. 

Sanayileşmenin etkileriyle üretimi hız kazanan gül bazlı ürünlere ulaşmak artık çok kolaydır. Ancak elde edilen ürünler arasında kalite ve içerik bakımından ciddi farklar söz konusudur.

Ürünlerimizin ana maddesi olan Damask cinsi gülleri, Asya, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın hemen her yerinde yetiştirilen 1350 farklı gül çeşidi içinde kalite ve yoğunluk bakımından en üst sırada yer almaktadır. İçerdikleri maddeler ve aktif sekonder metabolitler sayesinde tıp, gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sınırlı bir üretimi vardır. Rosebella tarafından yüksek basınçlı bakır imbik kazanlarda, doğal yapılarındaki tüm özellikleri muhafaza edilerek işlenirler.

The story of the Rose

Roses, which has a very important place for humanity with their 35 million-year history, have been the favorite of rulers and sultans. Filled Cleopatra’s bath in Ancient Egypt, perfume bottles in Rome, and was considered to be one of the most special plants symbolizing fertility and depicting the beloved.

Roses, which miraculously transform the skin, were not only used in the field of cosmetics, but also continued to be used in the health sector throughout history, thanks to their healing properties.

It is now very easy to buy rose-based products whose production has accelerated with the effects of industrialization. However, there are serious differences between the products in terms of quality and content.

Damask-type roses, the main ingredient of our products, are at the top in terms of quality and density among 1350 different rose varieties grown almost all over the world, especially in Asia, Europe, and the Middle East.

It is widely used in medicine, food, cosmetics, and pharmaceutical industries thanks to its ingredients and active secondary metabolites. It has a limited production. It is processed by Rosebella in high-pressure copper retort boilers while preserving all its natural properties.

These rare roses bloom only once a year in mid-May and disappear in June.

Hand-picked Damask roses are blended with natural spring water in special containers and processed organically with our traditional methods without any chemical treatment. It is delivered to you, our valued customers, without harming nature through Rosebella.